Αθήνα, Πειραιάς 1900-1950

Ο παλιός Πειραιάς

Αθήνα, Πειραιάς 1900-1950/ σπάνιες φωτογραφίες από το αρχείο Πουλίδη (τα καημένα τα νειάτα: Δαναή Στρατηγοπούλου).

πηγή: dut888